måndag 18 maj 2009

Mail till moderaterna om ett kontroversiellt uttalande av Fredrik Reinfeldt.

Hej.

Jag är lärarstudent på Universitetet i Stockholm och mailar angående ett uttalande som statsministern gjorde i partiledardebatten i Agenda. Uttalandet kom när partiledarna diskuterade skolan och var ett försvar för införandet av yrkesprogrammen på gymnasiet. Så här lyder uttalandet:

"Har man inte träffat dem som är skoltrötta, som inte känner att de kommer till sin rätt, då inser man inte att grundproblemet har var att skolan inte utgått från att barn har olika begåvning, alla behöver uppskattas och utvecklas utifrån den begåvningen och det har inte skolan varit svaret på. Bra för många med teoretisk läggning och begåvning, mindre bra för dem som söker mer yrkesförberedande inriktning"

Jag antar att Reinfeldt med sitt uttalande menar att införandet av yrkesexamen är ett hänsynstagande till att olika barn börjar skolan med olika förutsättningar och läggning. Detta uttalande blir för någon som är bekant med modern pedagogisk forskning minst sagt kontroversiellt. Därför vill jag ställa några frågor för att bättre kunna förstå resonemanget bakom att Moderaterna ställer sig bakom den nya politiken kring gymnasiet. Jag har gjort antagandet att Fredrik Reinfeldts uttalande är representativt för moderaternas uppfattning i frågan. Om så inte är fallet skulle jag gärna vilja ha en redogörelse för hur partiets resonemang skiljer sig från partiledarens.

1. Utgår ni ifrån antagandet att begåvning och läggning är någonting medfött, eller är det sprunget ur miljön?
2. Tror ni att undervisningens utformning i den obligatoriska skolan kan påverka elevers motivation att söka sig till en mer teoretisk eller praktisk inriktning i gymnasiet?
3. Varför, tror ni, har elever som bor i fattiga, segregerade områden mycket sämre betyg än elever i till exempel innerstadsskolor?

Inga kommentarer: