fredag 9 maj 2008

Frågor till Scan om producentansvar.

Hej, det är väldigt bra att utbudet av ekologiskt kött ökar i diskarna. Men utbudet är fortfarande ganska litet i förhållande till det totala utbudet. Vad ser ni som köttproducenter för orsaker till att inte en större andel av köttet är ekologiskt? Jag undrar också hur ni verkar för att produktionen av ekologiskt kött ska öka.

/Kristoffer Lindh

Inga kommentarer: