fredag 15 augusti 2008

Utmanad av Carro

 1. Skriver du att göra listor på allt du "måste göra"?
  Nej, men jag har en wiki-sida för att hålla reda på brädspelspojekt, det kanske är lite som en lista, eller inte...

 2. Om du bara skulle skriva tre saker som är viktiga (privat eller jobb väljer du själv) vilka vore det?
  a.) Att flytta ut på landet när jag är färdigutbildad.
  b.) Att hitta ett bra ämne att skriva C-uppsats i.
  c.) Att bli en skitbra lärare.

 3. Nämn en sak som du anser att du måste göra och varför du måste!
  Jag måste få bättre självdisciplin när det gäller skolan

 4. Formulera om samma måste som om du ville göra det!
  Det vore grymt att vara lite mer disciplinerad

 5. Vad är det viktigaste i ditt liv?

Anneli är viktigast i mitt liv. Att få alla bitarna på plats i vår vardag tillsammans är minstörsta prioritering.
 1. Beskriv hur du kan ägna mer tid åt det som är viktigt.
  Genom att skaffa mig ett jobb där jag känner att jag kan göra en insats, då blir ju hela jobbet en viktig sak för en. Dessutom får jag långa sommarlov där jag kan ägna mig åt annat viktigt.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Att b?

Kristoffer Lindh sa...

Nu då?

Unknown sa...

Läst Getting Things Done (Få det gjort) av David Allen?

Kristoffer Lindh sa...

Nej, rekommenderas den?